RD KOP je novootvoreni obrt temeljan na dugogodišnjem iskustvu na radovima u graditeljstvu. Posebno se bazira na usluge iskopa temelja, instalacija, staza, parkirališta, cesta, uređenje okućnica, čišćenja i iskop odvodnih kanala. U planu je i proširenje usluga sukladno dugogodišnjem iskustvu.

 

Kontakt: rd.kop@gmail.com