2022. godina

Program rada i plan poslovanja Poduzetničkog centra za 2022. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg programa rada i plana poslovanja Poduzetničkog centra za 2022. godinu

PCIG – Godišnje financijsko izvješće poduzetnika za 2021.

PCIG – Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2021.

PCIG – Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2021.

 

2021. godina

Program rada i plan poslovanja društva Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2021. godinu

Godišnje financijsko izvješće Poduzetničkog centra Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće Poduzetničkog centra Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Poduzetničkog centra Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu

Odluka o pokriću gubitka Poduzetničkog centra Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu

 

2020. godina

Program rada i plan poslovanja društva Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu