Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o. za razvoj i poticanje poduzetništva

Sjedište: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad

Ured: Poduzetnička ulica 11, Ivanić-Grad

MBS: 081262284

OIB: 86542315971

IBAN: HR8523600001102865172

Poslovna banka: Zagrebačka banka

E-pošta: igra@ivanic-grad.hr